2020-05-07

“Anabola steroider skapar stora rubriker när kända idrottare åker fast, men den stora marknaden finns utanför elitidrotten” (DN, 28 april 2020)

Dopning är ett sällan uppmärksammat samhällsproblem, som när det uppmärksammas främst rör idrottens värld. Därför blev vi extra glada när Jens Littorin med sin artikelserie Dopningsfabriken som sprängdes kunde läsa om dopning från ett annat perspektiv. Granskningen resulterade i fem delar och ett poddavsnitt med Studio DN. 

I första delen fick vi läsa om tillverkarna, hur dopningspreparat tillverkas och i vilken miljö detta görs. En långt ifrån hygienisk miljö.

Del 2, Köparna, introducerade oss till de som beställer preparaten och visade att det är en annan grupp än den som vanligtvis porträtteras av media.

I artikelseriens tredje del fick vi en större förståelse för Tullens arbete med att spåra dopning som kommer in och ut ur landet. Fjärde delen berörde dopning som samhällsproblem, och resulterade även i en femte del om Daniel. Daniel tog steroider i fem år och är sedan tidigare ambassadör för Pure For Sure. Nu vill han få fler att förstå dopningens biverkningar med målet att få ungdomar att inte testa dopning. Daniel betonar hur viktigt det är att få ungdomar med samma målbild som han själv hade att det går att nå de målen på naturlig väg.

Tack Jens och DN för en viktig artikelserie som tydligt visar varför dopning bör klassas som ett samhällsproblem.