2020-10-22

Polisens ”Operation mjölksyra” har lett till en rad misstankar om både dopnings- och narkotikabrott.
Att polisen går in med riktade insatser och gör razzior mot gym välkomnas av Professor Arne Ljungqvist.
– Det är bra att detta görs, men det vi ser är sannolikt bara toppen på ett isberg, säger han och berättar samtidigt om hans stiftelses arbete för att komma tillrätta med samhällsdopningen.

Arne Ljungqvist är landets mest erfarna namn inom antidopning. Hans gärning började med dopningsproblematiken inom idrotten, men med åren har han alltmer riktat fokus mot samhällsproblemet. Genom stiftelsen Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation driver han flera projekt, bland annat rörelsen ”Pure For Sure” som syftar till att förhindra dopning utanför idrotten.

Bakgrunden är en växande dopningskultur, där motionärer tar anabola steroider eller extrema kosttillskott för att snabbt bygga muskler eller leva upp till samtidens kroppsideal. Att dopning sedan flera år främst är ett problem inom gym- och gängkultur, fjärran från idrotten, är i sig ingen nyhet. Det oroväckande är att problemet tycks öka och gå längre ner i åldrarna samt att dopning har en stark koppling till organiserad brottslighet och grova våldsbrott.

– Som så ofta är okunskap en av orsakerna till denna utveckling. Inom idrotten bedrivs kunskapsspridning men för icke idrottande ungdomar har utbildningsmaterial kring doping saknats, säger Arne Ljungqvist, vars stiftelse nu, med stöd av bl.a. Allmänna Arvsfonden, tagit fram utbildningsmaterial med skolan som främsta målgrupp.

Inom ramen för Polisens insats ”Mjölksyra” har det under den senaste veckan genomförts razzior mot gym. Totalt har åtta träningsanläggningar i centrala Stockholm besökts av både civila och uniformerade poliser. Elva personer misstänks för dopningsbrott och fyra för narkotikabrott, bland annat beslagtogs kokain.

– Jag är ganska säker på att detta bara representerar toppen av ett isberg. Visserligen saknar vi säkra data på omfattningen av steroidbruket i samhället, men de beslag som gjorts genom åren i vårt land, och i en del andra länder, talar för att kundkretsen är betydande.

Arne Ljungqvist menar också att kunskapen brister vad gäller de kort- och långsiktiga konsekvenserna för samhället av missbruket av dopingmedel, särskilt steroider.
– Hur kan man bäst förhindra att folk fastnar i dopingbruk samt behandla dom som ändå fastnar? Frågorna är många och kräver forskningsinsatser över ett brett register.

Mot den bakgrunden har Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation nu, tillsammans med Karolinska institutet, startat en insamlingskampanj för att inrätta en donationsprofessur inom Dopingområdet vid KI. Totalt ska 40 miljoner kronor samlas in för att forskning ska kunna bedrivas på området.

Polisinsatsen förra veckan var välkommen och förhoppningsvis ett tecken på att ansvariga samhällsinstanser äntligen förstått att dopingen i ett land som vårt har övergått från att vara ett problem för idrotten till att ha blivit en samhälls- och folkhälsofråga. Men mer behövs göras och det är därför jag nu hoppas att den här professuren blir verklighet, avslutar Arne Ljungqvist.