2020-10-26

Under hösten genomför vi inspirationsföreläsningar på olika skolor. Detta för att öka kunskapen om dopning som samhällsproblem men också för att det är en del av vårt ambassadörsprogram. Till vår hjälp har vi dopningsexperten Jonas Karlsson som senast i förra veckan föreläste på Hulbergsskolan i Karlstad, vilket också uppmärksammades av NWT.