2021-02-02

 

I samband med Arne Ljungqvists 90-årsdag den 23 april 2021 välkomnas donationer till stiftelsen som verkar för tillskapandet av Professor Arne Ljungqvists professur i Anti-doping och Folkhälsa vid Karolinska Institutet. Läs mer under fliken Stöd oss.

För mer information om professuren: Forskning.