2021-05-13
Stort tack för alla vänliga hälsningar och fina bidrag till min Stiftelse i samband med min 90-årsdag !
Med vänliga hälsningar,
Arne Ljungqvist