2021-09-23

Missa inte senaste numret av Svenska Narkotikaföreningens Tidskrift, i vars nummer avsnittet på tema dopning handlar om Annica Börjessons nya avhandling, samt den nya professuren i antidoping och folkhälsa.

Läs numret via länken här.