Tillsammans i kampen mot dopning

Rådet består av representanter från elitidrotten (Carolina Klüft, Sebastian Samuelsson och Erica Johansson), Pure For Sure, Folkhälsomyndigheten, Prodis, Svensk Antidoping och näringslivet samt representanter från GIH och Högskolan i Gävle som bedriver forskning kring dessa frågor.

Jag har varit väldigt engagerad i dopningsfrågan inom idrotten, men med tiden fått upp ögonen för samhällsproblemet. Det går ju hand i hand. Kan vi förebygga dopning i samhället så gör vi det inom idrotten också.

Sebastian Samuelsson OS-guldmedaljör i skidskytte

Genom Pure For Sure Advisory Board vill vi skapa dialog och samarbeten mellan de olika aktörer som jobbar med denna fråga idag, samla den senaste branschkunskapen och erfarenheterna för att i nästa skede skapa förändring för folkhälsan.

Jag har velat samla de krafter som arbetar i samma goda syfte. Meningen är att få en bättre överblick samt skapa en större förståelse för vad olika aktörer gör och hur de arbetar. Jag tror att vi kan skapa betydande samordningseffekter, få till ett bättre nyttjande av tillgängliga medel och hitta nya lösningar på vad som blivit ett folkhälsoproblem.

Arne Ljungqvist Ordförande, Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation