Samtycke till och information om behandling av personuppgifter

Genom att kontakta Pure For Sure samtycker du till att Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation och Pure For Sure behandlar personuppgifter om dig. Behandlingen sker enligt bestämmelserna i General Data Protection Regulation, artikel 5.

Personuppgifterna behandlas för att kunna kontakta dig, registrera dig för våra föreläsningar, skicka dig beställt utbildningsmaterial eller material för dig som är ambassadör samt för att kunna ha kontakt och kontinuerliga uppföljningar med projektledare under utbildningstiden.

Genom att lämna dina personuppgifter ger du även rätt till att Pure For Sure och Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation får göra utskick till dig såsom nyhetsutskick och pressreleaser.

Du kan när som helst välja att avsluta dessa utskick genom att klicka på avregistreringslänken i det skickade mailet. Du kan också välja att meddela Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation och Pure For Sure att när som helst ta bort dina kontaktuppgifter. Det gör du genom att maila pureforsure@paljf.com så tas dessa uppgifter bort.

De uppgifter som behandlas är sådana uppgifter som du själv lämnar till Professor Arne-Ljungqvist Anti-Doping Foundation och Pure For Sure genom inmatning i formulär.

Personuppgifterna kommer att sparas av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation under den tid detta är nödvändigt med hänsyn till ovannämnda ändamål som minst 18 månader.

Om ni önskar ni ta bort dessa uppgifter tidigare mailar ni oss på pureforsure@paljf.com.

Om du som är en fysisk person önskar information om vilka personuppgifter som behandlas om dig har du rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran, få besked om vilka uppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Sådan skriftlig begäran skall ställas till Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation.

Skulle någon uppgift vara felaktig kan Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation och Pure For Sure kontaktas för rättelse.

Personuppgiftsansvarig är Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation, Birger Jarlsgatan 41 A, 11145 Stockholm