Dopning är ett större samhällsproblem än du tror

Pure For Sure är ett initiativ som utvecklats av Professor Arne Ljungqvist, en av världens främsta experter inom anti-dopning. Dopning i Sverige är idag inte bara ett idrottsrelaterat problem, utan något som sker även inom gym- och gängkulturen. Några exakta siffror finns inte då mörkertalet är stort, men experter uppskattar att tiotusentals svenskar varje år brukar anabola steroider.

Utöver de som väljer att ta anabola steroider finns ytterligare en grupp som ligger i riskzonen för vad vi kallar oavsiktlig dopning. Det innebär att dessa personer riskerar att få i sig dopnings- eller läkemedelsklassade substanser via kosttillskott, eftersom kontrollen och tillsynen av dessa produkter är mycket bristfällig. Idag krävs inget särskilt tillstånd för att få tillverka eller sälja kosttillskott. Även om livsmedelsverket har ett övergripande ansvar, är det upp till varje enskild kommun att sköta kontroll och tillsyn. Tyvärr är denna tillsyn ofta lågt prioriterad och samordningen mellan kommunerna är bristfällig.

Den som idag väljer att ta vissa kosttillskott riskerar alltså att få i sig substanser som kan ge svåra biverkningar, leda till sjukdomar eller att den som tar dessa preparat fastnar i dopingtest. Vi anser därför att den explosionsartade försäljningen av kosttillskott är oroande, och vill utbilda, informera och opinionsbilda kring dessa frågor.

Pure For Sure tar fram utbildningsmaterial, anordnar föreläsningar, samordnar aktiviteter bland organisationer som driver dessa frågor, utbildar ambassadörer och verkar rådgivande till organisationer, företag, föreningar och andra som vill engagera sig i hälsofrågor.

Har du specifika frågor om dopning kan du maila dem till oss, så vidarebefordrar vi dem till våra experter.
Är du användare eller anhörig till någon du tror eller vet tar dopningspreparat, rekommenderar vi i första hand att prata med Dopingsjouren eller primärvården.
Mer info om dopning, dess biverkningar och hur man kan få hjälp och stöd hittar du hos PRODIS och Svensk Antidoping.

Den ökade dopningsanvändningen i samhället är idag ett stort problem, inte minst bland ungdomar. Arvsfonden är därför stolta över att stötta Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation i detta viktiga arbete så att kunskapen når ut till ungdomar och kan leda till ett minskat användande av både dopningspreparat och kosttillskott.

Susann Arnehed Arvsfonden

Vår mission:

Vi vill att alla ska veta om riskerna med dopning och oavsiktlig dopning via dåligt kontrollerade kosttillskott så att alla som är intresserade av hälsa, välmående, träning och kost ska kunna göra informerade val kring vad de väljer att stoppa i sin kropp.

Vår vision:

Vi vill att alla ska kunna vara 100 % säkra på att de inte oavsiktligt dopar sig och att ingen avsiktligen ska välja att utsätta sig för riskerna förknippade med dopning.

Våra medarbetare