Utbildningar om dopning och oavsiktlig dopning

Kunskaperna kring dopning och oavsiktlig dopning är låg hos allmänheten, trots att det är ett utbrett samhällsproblem. Vi erbjuder därför målgruppsanpassade digitala utbildningar på både svenska och engelska för att öka dessa kunskaper.

Dopning är ett folkhälsoproblem som alla behöver känna till

Dopning är numera inte primärt en idrottsrelaterad fråga, utan ett folkhälsoproblem. Den avsiktliga dopningen sker idag främst inom gym och gängkulturen, där experternas uppskattning är att tiotusentals svenskar varje år använder anabola androgena steroider.

Därutöver finns också en annan grupp i riskzonen för oavsiktlig dopning, de som väljer att äta kosttillskott. Användandet av kosttillskott har ökat explosionsartat under 2000-talet men trots det stora användandet är det få som vet hur dåligt kontrollerad marknaden är och att många preparat därmed kan innehålla andra substanser än de som anges på innehållsförteckningen. Genom våra utbildningar vill vi informera om risker, sprida kunskap om vad man bör tänka på och göra det möjligt för alla att göra hälsosamma och informerade val kring vad man stoppar i sin kropp.

Att som skola, förening eller företag välja att utbilda och upplysa om farorna med dopning och riskerna med kosttillskott är en hållbar och lyckad investering i välmående, både på individnivå och för organisationen som helhet.

Våra utbildningar har tagits fram i samarbete med ledande experter