Arne Ljungqvists 90-årsdag

I samband med Arne Ljungqvists 90-årsdag den 23 april 2021 välkomnas donationer till stiftelsen som verkar för tillskapandet av Professor Arne Ljungqvists professur i Anti-doping och Folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Bli partner till oss

FN:s Globala mål God hälsa och välbefinnande slår fast att en god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och kunna bidra till samhällets utveckling. Att investera i hälsa genom förebyggande insatser skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter och välbefinnande.

Vi vill bidra till att alla som vill investera i sin egen hälsa genom fysisk aktivitet och en hälsosam kosthållning kan göra informerade val kring vad de stoppar i sig. Vi vill att alla ska veta att dopning idag är mer vanligt förkommande utanför idrotten och det tillsammans med den oavsiktliga dopningen har blivit ett folkhälsoproblem.

Att dopning har flertalet allvarliga biverkningar är det många som redan vet. Vad färre känner till är att marknaden för kosttillskott är dåligt kontrollerad och att vissa produkter kan innehålla både dopning- och läkemedelsklassade substanser. En kombination som kan få stora negativa konsekvenser för de som väljer att äta kosttillskott.

Genom att bli partner till oss hjälper du oss att nå ut och sprida denna viktiga information. Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta info@paljf.com

Det finns tre olika partnernivåer:

Några av våra samarbetspartners

ATG har länge arbetat mot dopning inom travsporten och nu när vi även erbjuder spel på sport, så känns det naturligt att ta den traditionen och kunskapen vidare dit. Därför har vi valt att stötta Pure For Sure.

Maria Guggenberger Head of CSR, ATG

Vi vill stötta Pure For Sure i deras viktiga arbete med att utbilda och informera om farorna med dopning och dåligt kontrollerade kosttillskott. Vi vet att många unga och många som börjar träna idag väljer att äta kosttillskott och vi vill att alla ska veta vilka risker som faktiskt finns så de kan göra informerade val.

Elisabet Olin Kommunikationschef, Fabege