Stiftelsens historia och bakgrund

Professor Arne Ljungqvist har ägnat mer än 45 år i kampen mot doping och är världens främste dopingexpert. Han är både medicinsk professor och har deltagit i OS som höjdhoppare -han hoppade 2.01 i saxstil. Han har bland annat varit med och grundat WADA, World Anti-Doping Agency, och suttit som ordförande i internationella Olympiska kommitténs medicinska råd. Han är ständigt efterfrågad över hela världen.

När Ljungqvist återvände till idrotten i början av 70-talet efter sin medicinska utbildning insåg han snabbt att dopingen var mycket utbrett inom elitidrotten.

“Det första jag reagerade mot var att man tillät fullt friska idrottsmän och kvinnor att ta anabola steroider. Det fanns så lite kunskap om vilka biverkningar de kunde ge och några försök på människor för att få den kunskapen kunde naturligtvis inte göras. Jag med mina medicinska kunskaper förstod att användningen av steroider var helt åt skogen, de kunde ge allvarliga biverkningar och ändå var det fullt lagligt att ta dem. De sågs inte ens vara omoraliska.”

I början av 70-talet var de internationella förbunden fortfarande passiva, det var bara vid OS som dopingkontroller genomfördes. På Ljungqvists initiativ infördes regler och dopingkontroller i Sverige som ett första försök att stävja problemet. 1976 valdes han in i IAAF, International Association of Athletic Federation, och fick då i uppdrag att bygga upp förbundets antidopingverksamhet.

Han insåg snart att det krävdes en självständig antidopingorganisation som hade stöd hos hela idrottsvärlden. Detta resulterade i att världsantidopingbyrån WADA, World Anti-Doping Agency, bildades 1999 med säte i Montreal. Under åren 2008-2013 var han dess viceordförande.

Ljungqvist har även varit ordförande för Sveriges Riksidrottsförbund och Svenska friidrottsförbundet samt Internationella Olympiska Kommitténs medicinska kommission,WADA:s medicinska kommittéer samt Cancerfonden. Arne är idag hedersledamot av Internationella Olympiska Kommittén IOK. 2011 startade han sin stiftelse, Professor Arne Ljungqvists Anti-Doping Foundation och har varit dess ordförande sedan start.

Prins Albert II av Monaco

Det betyder mycket att ha en internationell beskyddare H.K.H. Prins Albert II av Monaco har varit en gammal vän till professor Ljungqvist och Monaco betyder något speciellt för honom.

Monaco har alltid varit mitt "andra hemland". De har också varit värd för mitt "förbund" - International Association of Athletics Federations (IAAF) och har varit väldigt vänlig mot Internationella olympiska kommittén (IOC) under alla år Jag var ordförande för dess medicinska kommission. Därför är stiftelsen mycket hedrad och djupt tacksam för att HSH Prins Albert II av Monaco har accepterat att vara stiftelsens beskyddare. "

Arne Ljungqvist Ordförande Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation

Advisory Board -Tillsammans i kampen mot dopning

2019 startade stiftelsen ett Advisory Board, genom vilket stiftelsen vill skapa dialog och samarbeten mellan de olika aktörer som jobbar med denna fråga idag, samla den senaste branschkunskapen och erfarenheterna för att i nästa skede skapa förändring för folkhälsan. Stiftelsens Advisory Board  består utav representanter från elitidrotten (Carolina Klüft, Sebastian Samuelsson och Erica Johansson), Pure For Sure, Folkhälsomyndigheten, PRODIS, Svensk Antidoping och näringslivet samt representanter från GIH och Högskolan i Gävle som bedriver forskning kring dessa frågor.

Jag har varit väldigt engagerad i dopningsfrågan inom idrotten, men med tiden fått upp ögonen för samhällsproblemet. Det går ju hand i hand. Kan vi förebygga dopning i samhället så gör vi det inom idrotten också.

Sebastian Samuelsson OS-guldmedaljör i skidskytte

Läs mer