Professor Arne Ljungqvist professur i Anti-doping och folkhälsa vid KI

Stiftelsens ambition är att tillsammans med Karolinska Institutet inrätta en professur inom doping, samhälle och idrott. Professuren ska syfta till att initiera, utveckla och sprida tvärvetenskaplig medicinsk- och beteendevetenskaplig forskning inom området för att påverka attityder och regelverk i samhället. Ett sådant center skulle bli den första multidisciplinära forskningsinstitutionen kring dopingproblematiken i världen.

Professor Arne Ljungqvist fyllde 90 år nyligen och KI arbetar nu med att samla in medel för att instifta en professur i anti-doping med inriktning mot folkhälsa i hans namn. I maj 2021 anordnades ett intressant webinarium på temat, som går att se i efterhand. Läs även KI:s rektor Ole Petter Ottersens blogg på temat här.

Önskar ni bidra till Professuren?
Sätt in ett bidrag på bankgiro: 333-1618.
Ange “Professuren”.