Professur

Stiftelsens ambition är att tillsammans med Karolinska Institutet inrätta en professur inom doping, samhälle och idrott. Professuren ska syfta till att initiera, utveckla och sprida tvärvetenskaplig medicinsk- och beteendevetenskaplig forskning inom området för att påverka attityder och regelverk i samhället. 

Ett sådant center skulle bli den första multidisciplinära forskningsinstitutionen kring dopingproblematiken i världen.