Lär dig mer och hjälp oss i kampen mot dopning

Inom ramen för Arvsfondsprojektet “Dissa Steroider”  har vi startat ett ambassadörsprogram där vi rekryterar intresserade som vill lära sig mer om ämnet och som kan hjälpa oss att sprida kunskapen vidare. I dag har vi ett antal ambassadörer från hela landet, men vi vill bli ännu fler!

För att bli ambassadör genomgår du först en digital utbildning där du får mer kunskap kring dopning och problematiken med kosttillskott, vad som händer i kroppen och i hjärnan vid intag av olika preparat, hur vi påverkas av samhällsideal samt vilka lagar och regler som gäller för idrottare respektive allmänheten.

Därefter leder varje ambassadör en diskussionsträff inför en grupp de själva valt, till exempel ett idrottslag man tränar, sin klass, sitt kompisgäng eller kanske medlemmarna på gymmet. Information- och diskussionsunderlag till dessa träffar erhålles av oss.

Som ambassadör får du:

  • Ta del av vår föreläsning
  • Gå vår utbildning
  • Ta del av senaste forskningen

Som ambassadör vill vi att du:

  • Leder en diskussionsträff med en grupp du själv valt ut
  • Rekryterar 1-2 nya ambassadörer

Ja, jag är intresserad av att bli ambassadör.

Att genom detta ambassadörsskap få bygga vidare på Professor Arne Ljunqvists arbete och förhindra dopning inom idrottsrörelsen och samhället är en stor ära och jag hoppas fler vill engagera sig och hjälpa oss att sprida detta budskap vidare.

Dino Ilecic