Ja, jag är intresserad av utbildningsmaterialet.

  Dopning, hälsa och samhällsideal

  Vad är dopning och vilka behöver kosttillskott?

  En utbildning som tar upp och diskuterar de övergripande frågorna och problematiken med både dopning och oavsiktlig dopning via kosttillskott, de bättre alternativen i form av mat, samt vilka lagar och regler som finns. Materialet består av informationsunderlag, kortfilmer samt diskussions- och reflektionsuppgifter och finns anpassat för högstadium såväl som gymnasium.

  Dopning och Folkhälsa

  I utbildningen diskuterar vi mer i detalj vad dopning och oavsiktlig dopning är, vad som händer i kroppen och i hjärnan vid intag av olika preparat, hur vi påverkas av samhällsideal samt vilka lagar och regler som gäller för idrottare respektive allmänheten. Materialet består av informationsunderlag, kortfilmer, frågeformulär och reflektionsuppgifter. Till kursen hör även handledarmaterial samt diskussionsfrågor för varje kapitel.

  Dopning och Folkhälsa är en del av Arvsfondsprojektet “Dissa Steroider”, här erbjuds även dramadokumentären ”Bola – bara ett knapptryck bort”. Filmen är ett komplement till utbildningen och är baserad på ett verkligt fall som följer en 17-årig gymnasiekille som blir övertalad av sina kompisar att börja dopa sig för att snabbt få en ”snyggare” kropp och vilka konsekvenser detta leder till. Berättelsen finns även i en kortare version där experter kommenterar och förklarar olika händelser i filmen.

  Utbildningsmaterial som erbjuds:

  • Digital utbildning med tillhörande uppgifter och lärarhandledning
  • En dramadokumentär på 30 min
  • En kortfilmsversion på 15 min där dramadokumentären kommenteras av experter

  Vi vill ge våra idrottselever förutsättningarna att själva kunna ta ansvar för sina kroppar och vad de stoppar i sig. Samarbetet med Pure For Sure ger oss ett pedagogiskt verktyg att förmedla information och skapa en attitydförändring kring riskerna med kosttillskott och dopning.

  Henric Lilja Prolympia – En skola i rörelse

  Varför investera i en utbildning om dopning?

  • Pedagogiskt verktyg för att inkludera Dopning i skolans ANDT-(S)-undervisning.
  • Försäljningen av kosttillskott ökar.
  • Dopning är ett växande samhällsproblem, snarare än ett idrottsproblem.
  • Biverkningarna påverkar inte bara den enskilde användaren.