2020-04-27

Var femte svensk mellan 18 och 34 år uppger att de känner till eller har sett någon använda sig av dopingpreparat. Dessutom skulle var femte man fortsätta att ta kosttillskott även om de fick reda på att de innehöll dopningspreparat. Detta framgår av en nationell undersökning gjord av Sifo på uppdrag av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Stiftelse/Pure For Sure, som hoppas att samhällsdopningen ska få plats i den nya organiseringen av svenskt antidopningsarbete.  

Trots den höga användningen av kosttillskott visar undersökningen att fyra av tio anger att de i mycket låg uträckning eller inte alls känner till att kosttillskott kan innehålla läkemedelsrester eller dopningspreparat utan att det anges på innehållsförteckningen. – Kostillskottmarkanden omsätter cirka 5 miljarder kronor per år i Sverige. Trots den höga omsättningen är det en dålig kontrollerad marknad och ingen produktanmälan eller tillstånd behövs. Dessutom granskas inte kosttillskott systematiskt av en myndighet, säger Christian Lidén, vd på Pure For Sure.

Proteinpulver är vanligast
Sifo-undersökning innefattar kosttillskott som viktminskningspreparat, proteinpulver och pre-workout produkter. Resultatet visar att proteinpulver är vanligast, där mer än var fjärde person angett att man tagit proteinpulver under senaste året. Främst är det män som använder sig av proteinpulver och 14 procent använder proteinpulver minst en gång i veckan. Dessutom är det fler män än kvinnor som anser att det är viktigt att se fysisk stark ut.
– Många använder kosttillskott som en genväg till en snygg kropp. Men faktum är att de flesta inte behöver äta kosttillskott, utan det räcker med en allsidig kost för att få i sig det man behöver. Om man är osäker om man behöver ta kosttillskott kan man gå till en läkare och få detta bekräftat eller dementerat, säger Christina Lidén.

Kvinnor påverkas mer av sociala medier
Undersökningen visar att den största anledningen till att man tar kosttillskott är att det är tillgängligt och enkelt samt att man vill bli muskulösare. Det senare alternativet är vanligast bland män och framförallt hos personer som använder kosttillskott minst en gång i veckan.Till skillnad från männen är det tre gånger fler kvinnor som använder kosttillskott för att bli smalare. Undersökningen visar också att kvinnor blir påverkade negativt av sociala medier i en större utsträckning än männen. Majoriteten av dessa har också angett att de är missnöjda med sitt utseende.

Tydlig koppling till träning
Av resultatet i undersökningen kan man se en tydlig koppling mellan dopingpreparat och kosttillskott och träning. I en intervju med Daniel Hellgren, före detta användare av dopningspreparat, berättar han att anledningen till att han började använda dopningsmedel var i samband med hans intresse för träning. – Jag började träna på gym vid 14 års ålder och redan då såg jag upp till bodybuilders som Arnold Schwarzenegger och det var därför jag började träna på gym. Alla som jag såg upp till tog i alla fall någon typ av dopningspreparat eller dopningsmedel. Så vid 20–21 års ålder resonerade jag att om alla mina idoler tar, varför skulle inte jag ta något, säger Daniel Hellgren i en intervju med Pure For Sure.

Dopningsmedel får alla muskler att växa – inklusive hjärtat
Daniel slutade med dopningspreparat i samband med de biverkningar han fick. Det finns ett flertal olika biverkningar och alla kan drabbas olika. Daniels flickvän tyckte att han blev mer lättirriterad. Men den obehagligaste biverkningen enligt Daniel är hur hjärtat påverkas av dopningsmedel.
– Hjärtat är en muskel, nu skiljer den sig från andra muskler, men det är en muskel och det är bevisat att vänster kammare växer och blir större när man dopar sig. Desto större och längre kurer du tar desto större blir risken att hjärtat tar stryk. Man tänker kanske inte på att anabola steroider är ett preparat som man måste fortsätta ta för att behålla fysiken man byggt upp, och ju längre tid man håller på desto mer skadar man hjärtat. Det tycker jag är läskigt. Ställ dig frågan: Varför börja med något du inte kommer vilja fortsätta med för alltid, säger Daniel Hellgren.

Stiftelsen och Pure For Sure hoppas att regeringen tar sitt ansvar i diskussionen om samhällsdopning och inkluderar den som en del utav den nya organisationen för svenskt antidopningsarbete. Detta skulle gynna den övergripande bekämpningen av dopning både innanför och utanför idrotten.

Utdrag från undersökningen

Skulle du fortsätta ta kosttillskott om du fick reda på att någon av det du tar innehöll någon form av dopningspreparat, eller skulle du inte det?

Ja jag skulle fortsätta ta det                                                                     12%
Nej, jag skulle inte fortsätta ta det                                                      78%
Tveksam, vet ej                                                                                              10%

Har du någon gång sett eller känner till någon som använder dopningspreparat?

Ja, jag själv                                                                                                                         0%
Ja, annan                                                                                                                             3%
Ja, någon på gymmet                                                                                                    5%
Ja, vänner/bekanta                                                                                                        10%
Ja, familj/släkt                                                                                                                 1%
Nej, jag har varken sett eller känner till någon använda doping          78%

Har du någon gång blivit erbjuden dopningspreparat? (Andel som svarar ja per alternativ)

På gymmet                                                                                                              2%
Via vänner/bekanta/familj/släkt                                                                  3%
Via sociala medier/Chattforum                                                                     2%
Annat forum                                                                                                           2%

I vilken utsträckning känner du till att kosttillskott kan innehålla läkemedelsrester eller dopingpreparat utan att det anges på innehållsförteckningen?

Mycket hög utsträckning                                                                                 5%
Ganska hög utsträckning                                                                               12%
Varken eller                                                                                                           14%
Ganska låg uträckning                                                                                     18%
Mycket låg uträckning                                                                                     38%
Tveksam, vet ej                                                                                                    12%

I vilken grad upplever du att din kroppsuppfattning påverkas negativt av sociala medier? (Andel som svarat att deras kroppsuppfattning påverkas negativt av sociala medier i mycket/ganska hög)

Kvinnor                                                                                                             58%
Män                                                                                                                    22%

I vilken grad är du nöjd med ditt utseende? (Andel som svarat att de är ganska/mycket missnöjda med sitt utseende).

Kvinnor                                                                                                              23%
Män                                                                                                                      15%

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Sifo på uppdrag av Pure For Sure och är nationellt representativ. Under perioden 05-11 februari 2020  har sammanlagt 1000 intervjuer via webbpaneler genomförts med män och kvinnor 18–34 år i Sverige. Undersökningen mäter vanor av kosttillskott och dopningspreparat. Pressmeddelandet finns även att ta del av via Mynewsdesk.