2022-05-12

Den 5 maj höll Professor Arne Ljungqvist ett lunchföredrag på SANOFI AB (ett globalt läkemedelsföretag) i samband med deras månatliga Lunch & Learn-sammankomst.

Arne berättade om sitt mer än 50-åriga arbete i Antidopingens tjänst. Hur han blivit ”döpt” till antidopingjägaren och byggt upp både den nationella och internationella antidopingverksamheten i modern tid.

På lunchen deltog bland andra Jon Tsai som är SANOFI:s medicinske chef för Onkologi för Nordeuropa.

Sanofi är premiumpartner för OS i Paris 2024.