2023-03-15

Idag diskuterade socialminister Jakob Forssmed, Professor Arne Ljungqvist och Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers bland annat dopning som hälsofråga och dess konsekvenser. Även idrottsdopingen diskuterades. Viktigt att en dopning tas på allvar som samhällsproblem då konsekvenserna för såväl brukare som anhöriga ofta blir påtagliga.

Fr v Jakob Forssmed, Arne Ljunqvist och Johan Storåkers

Fr. vänster  Jakob Forssmed, Arne Ljungqvist och Johan Storåkers. Foto: Tina Sahlén