2018-11-06

Skandias stiftelse Idéer för Livet har valt att fortsatt stödja Arne Ljungqvists stiftelse och den nya informations- och utbildningsrörelsen Pure For Sure. Samarbetet med Pure For Sure är ett led i Skandias arbete att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Pengarna ska användas för öka förståelsen kring riskerna med kosttillskott för unga i grundskolan.

Pure For Sure utvecklar inspirerande och proaktiva utbildningsprogram för bättre hälsa och ren motionsidrott, anpassade för ungdomar i skolor och idrottsföreningar samt för vuxna motionärer på gym och arbetsplatser. Skandias stiftelse Idéer för Livet bidrar med värdefulla resurser samt med kunskaper och erfarenheter kring förebyggande åtgärder inom frisk- och hälsovård.

“Skandias Idéer För Livet stödjer projekt som gör skillnad på riktigt för barn och unga. Pure For Sures projekt är ett bra exempel som stärker trygghet och hälsa. Genom samarbetet vill Idéer för livet bidra till ökad kunskap och inspiration för en mer hälsosam och sund livsstil”, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer För Livet.

Arne Ljungqvist driver sedan 2011 flera förebyggande informationsprojekt för att höja kunskapsnivån kring användning av dopingmedel i samhället. Syftet är att öka medvetandet kring dess utbredning och risker.

– Vi är mycket stolta för stödet från Skandias stiftelse Idéer för Livet och ser dem som en viktig partner i vårt arbete att nå ut till stora ungdomsgrupper med vårt budskap. Användningen av dopingmedel ökar oroväckande snabbt bland vanliga ungdomar och motionärer. De köps enkelt via internet och de kan även finnas dolda i vissa icke-kontrollerade tillskottsprodukter. Vi fokuserar på positiv informationsspridning och utbildning för att höja medvetandet så att vi alla kan fatta klokare beslut kring vad vi stoppar i oss säger Arne Ljungqvist, professor och ordförande i Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation.