2018-12-06

Professor Arne Ljungqvists Anti-doping Foundation och dess akademi, Pure For Sure, har tecknat ett partnerskapsavtal med Bonnier Academy för att vidareutveckla deras utbud av digitala utbildningar. I februari så lanseras en utbildning som fokuserar på riskerna med kosttillskott och doping.

Utbildningen kommer att fokusera på doping, kosttillskott och de hälsofaror och bieffekter som förknippas med dessa preparat. Användandet av kosttillskott ökar utanför idrottens värld och kunskapen om dessa frågor är låg bland allmänheten.

Det finns en stor okunskap kring vad användandet av dopingspreparat och vissa kosttillskott kan leda till, säger Anders Jonasson, ansvarig utgivare på Bonnier Academy. Vi är väldigt glada och stolta att Professor Arne Ljungqvists Anti-doping Foundation valde Bonnier Academy som partner i detta viktiga arbete. Utbildningen kommer att vara en del av det utbildningspaket som erbjuds till skolor och lärare, fortsätter Anders Jonasson, ansvarig utgivare på Bonnier Academy.

Användandet av doping är ett växande folkhälsoproblem, både den medvetna och den omedvetna dopingen som är en följa av en dåligt kontrollerad marknad för kosttillskott. Flera studier har visat att kosttillskott som innehåller både dopingklassade och andra illegala substanser säljs utan att dessa substanser listas i innehållsförteckningen. Marknaden för kosttillskott är idag värd cirka 5 miljarder kronor årligen i Sverige.

Vi är väldigt glada över detta partnerskap och vi ser fram emot att fortsätta informera och utbilda allmänheten i dessa viktiga frågor, säger Christina Lidén, VD på Arne Ljungqvist Anti Doping Foundation AB.

Pure For Sure är en rörelse som initierats av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation (PALJF). Stiftelsen är en icke-vinstdrivande organisation vars främsta syfte är att höja kunskapen om doping inom idrotten och samhället i stort. Pure For Sure-rörelsen fokuserar framförallt på att genom olika projekt och en unik utbildningsplattform höja kunskapsnivån och stävja det växande folkhälsoproblemet med avsiktlig och oavsiktlig doping.

Bonnier Academy specialiserar sig på digitala utbildningar (e-utbildningar) riktade mot olika yrkesgrupper inom sjukvården, skolan, omsorgen och företagsverksamhet.