2021-06-11

Sveriges och hela världens anti-dopingnestor professor Arne Ljungqvist fyllde 90 år nyligen och KI arbetar nu med att samla in medel för att instifta en professur i anti-doping med inriktning mot folkhälsa i hans namn. Målet att ha ren och rättvis sport behöver fortsatt adresseras, men tyvärr har även doping blivit ett allt större folkhälsoproblem, inte minst bland våra ungdomar. Nu i veckan anordnades ett intressant webinarium på temat, som går att se i efterhand. Läs även KI:s rektor Ole Petter Ottersens blogginlägg på temat.

Önskar ni bidra till Professuren?
Sätt in ett bidrag på bankgiro: 333-1618.
Ange “Professuren”.