2022-08-19
Vi har idag nåtts av den sorgliga nyheten att WADAs operativa chef Frédéric Donzé avlidit. Han avled den 16 augusti 2022 efter en kort tids sjukdom, 50 år gammal.
Fred började på WADA 2002 i rollen som ansvarig för mediakontakterna. 2011 blev han direktör för WADA:s Europakontor i Lausanne, innan han utsågs till operativ chef 2016.
Innan han började på WADA var Fred journalist i sitt hemland Schweiz, samt sportredaktör för den Genèvebaserade tidningen Le Temps.